گروه معماری کلیل

گروه معماری کلیل در زمینه طراحی معماری فاز 0 ، 1 و 2 و همچنین ارائه طرح های توجیهی فعالیت دارد .

گروه معماری کلیل

گروه معماری کلیل در زمینه طراحی معماری فاز 0 ، 1 و 2 و همچنین ارائه طرح های توجیهی فعالیت دارد .

مجید باقری کارشناس ارشد معماری و مدیر گروه معماری آسمان هفتم هستم .

مدرک کارشناسی خود را در سال 1387 در رشته معماری با عنوان رساله "هتل 4 ستاره بین المللی کرمانشاه،کوششی در پویایی معماری" از دانشگاه بوعلی سینا همدان اخذ کردم .

همچنین مدرک کارشناسی ارشد خود را در سال 1392 با عنوان رساله "مدل تعاملات میان تخصصی، رویکردی در طراحی معماری مجتمع های آموزشی مناطق معتدل کوهستانی" از دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان دریافت نمودم.

گروه مورد اشاره پروژه های متعددی در زمینه طراحی معماری فازهای 0 ، 1 و 2 و همچنین ارائه طرح های توجیهی به اتمام رسانده است.
با توجه به تازه تاسیس بودن بلاگ گروه، سعی بر این است که به زودی اسلاید هایی از پروژه های انجام شده و همچنین مطالب شایان توجهی از دنیای معماری ارائه دهد .